Niwelacja terenu krok po kroku

niwelacja terenu, koparkaNiwelacja terenu to rodzaj prac ziemnych, które mają na celu właściwe wyrównanie terenu i ukształtowanie działki tak, aby sprostać planom zagospodarowania terenów zielonych we firmie, jak i domach prywatnych.

Kto przeprowadza niwelacje terenu?

W ramach prac niwelacyjnych, które nigdzie w prawie nie zostały dokładnie scharakteryzowane, ważne jest wiedzieć, że ten rodzaj robót ziemnych nie wymaga żadnych specjalnych pozwoleń budowlanych. Jednak wymaga wiedzy i wysokich umiejętności manualnych firm trudniących się świadczeniem usług wyrównywania, kształtowania terenu na danym terenie objętym pracami ziemnymi. Jest to rodzaj prac, który wykonywany jest przy użyciu specjalistycznego sprzętu budowlanego, często poprzedzający główne prace budowlane. W takim przypadku zgodnie z prawem budowlanym do wykonania prac przygotowawczych na terenie budowy można przystąpić jedynie w sytuacji, kiedy dysponujemy zgłoszeniem lub pozwoleniem na budowę. Jeśli natomiast prace niwelacyjne mają być prowadzone jedynie do celu wyrównania terenu względem sąsiednich działek, pozwolenie budowlane, czy też zgłoszenie nie jest wymagane.

Od czego zaczynamy plantowanie terenu?

Prace niwelacyjne, ich przebieg zależy od rodzaju gruntu, z jakim ma do czynienia operator koparko ładowarki, jego ukształtowania oraz stopnia zalesienia. Zwykle prace ziemne rozpoczynają się od prac geodezyjnych przy użyciu niwelatora, który pozwoli zbadać ukształtowanie terenu i zakres niezbędnych do wykonania prac. Koniecznie trzeba wykonać szkic z lokalizacją kluczowych punktów odniesienia na działce.

Niwelacja o szkic terenu to pierwsze czynności przy niwelacji terenu

Prace niwelatorem wymagają praktyki, poprawne posługiwanie się tym narzędziem będzie gwarantowało właściwe wykonanie siatki wysokościowej uwzględniającej:

  • Narożniki działki

  • Elementy stałe na działce (klapy szamb, zasuwy wodociągowe, studzienki kanalizacyjne itp.)

  • Poziom zerowy budynku, obiektów budowlanych w odniesieniu do poziomu drogi dojazdowej, chodnika. Określenie posadzki parteru pozwoli uniknąć zalewania posesji po każdych większych opadach atmosferycznych czy wiosennych roztopach,

  • Naturalne spadki i przeszkody w postaci hałd, dziur itp.

Rzetelne firmy wykonujące prace ziemne, nie pozostawią klienta samego w określeniu właściwego spadku terenu, co jest bardzo ważne z punktu widzenia komfortu i bezpieczeństwa użytkowania terenu, niekiedy również stabilności budynku.

Profilowanie terenu – o krok od pierwszych prac w ziemi

Punktem wyjścia jest jednak usunięcie wszelkich dziko rosnących drzew wraz z wrastającymi w ziemię korzeniami. Przy pomocy sznurka, prętów, desek wyznacza się pasy ziemi określające chodniki, ogrodzenie i kolejnymi usuwanymi warstwami ziemi dokonuje redukcji spadków i nierówności na działce, do czasu, aż sznurek będzie mógł być położony równolegle do powierzchni ziemi.