Rodzaje i zastosowanie odwodnień

odwodnienie, popękana ziemiaZachodzące w przyrodzie procesy powodują, że na każdej działce prędzej czy później pojawia się nadmiar wody. Dzieje się tak chociażby wskutek obfitego deszczu czy roztopów. Wobec takich zdarzeń ważne jest zatem to, aby podczas projektowania terenu odpowiednio rozplanować system odwodnień.

To, w jak dużej ilości woda może gromadzić się na danym terenie, zależy w dużej mierze od tego, jakie warunki na nim panują. W szczególności chodzi tu o to, jakiego rodzaju jest grunt, oraz o to, czy teren jest płaski, czy też występują na nim jakieś wzniesienia i zagłębienia. W odniesieniu do panujących w danym miejscu okoliczności należy dostosować rodzaj wykonywanego odwodnienia.

Sposoby odwodnień różnią się między innymi tym, gdzie odprowadzana jest woda. Przykłady miejsc, do których może ona trafiać, to między innymi:

  • studnia chłonna
  • drenaż rozsączający
  • zbiornik powierzchniowy (np. oczko wodne)

Takie opcje są najkorzystniejsze. Istnieją też jednak miejsca, do których w żadnym wypadku nie może trafiać odprowadzana woda. Chodzi tu przede wszystkim o działki sąsiadów.

Różnice między rodzajami odwodnień

Kiedy już wybrane jest miejsce, do którego ma trafiać woda, pozostaje wybrać sposób odwodnienia. Generalnie rzecz biorąc, istnieją trzy główne metody na poradzenie sobie z tym problemem:

  • samospływ
  • odwodnienie liniowe
  • drenaż

Każda z tych metod charakteryzuje się określonymi właściwościami, które decydują o jej specyfice. Jeśli chodzi o pierwszą z nich, czyli samospływ, wiąże się ona z ukształtowaniem podłoża w taki sposób, żeby woda bez dodatkowej pomocy mogła trafiać w wyznaczone miejsce. Gdy nie ma takiej możliwości, stosuje się odwodnienie liniowe. Wodzie pomaga się wtedy w spływaniu poprzez instalację koryt. Do drenażu wykorzystuje się z kolei specjalne rury, które również spełniają funkcję odwadniającą.

Jak widać, odwodnienie można przeprowadzać na rozmaite sposoby. Dzięki tej różnorodności da się dostosować odpowiednie rozwiązanie do danej działki, by cieszyć się nienamokłym gruntem.